Μελετώ το περιβάλλον μου

Στην παρούσα υποσελίδα δημοσιεύονται παιχνιδοσελίδες και ιστορίες που αφορούν την Μελέτη του Περιβάλλοντος!!! Εμείς και ο κόσμος μας, ο μικρός, Ο ΜΕΓΑΣ, ο θαυμαστός... Ταξιδέψτε μαζί μας και δε θα χάσετε!!!

 

 

1. Παίζω και μαθαίνω για το φυσικό περιβάλλον

Διαδραστικό παιχνίδι για παιδιά, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Για να παίξετε πατήστε τον κύριο Μέρμυγκα!

2. Οι φίλοι μας τα ζώα

Πατήστε την εικόνα και γνωρίστε τα καλύτερα!!!

3. Δεν είναι παραμύθι... είναι

η ιστορία της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ...