Πραγματοποίηση της 1ης συνάντησης γονέων

2012-09-20 16:12

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 19/9/2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση μεταξύ δασκάλου και γονέων. Ύστερα από διαλογική συζήτηση, τέθηκαν οι βάσεις που θα δουλέψουμε τη νέα σχολική χρονιά, οι στόχοι των παιδιών, καθώς επίσης οι  εκδηλώσεις και δράσεις που σκεφτόμαστε να πραγματοποιήσουμε. Με πνεύμα συνεργασίας, όπως πέρσι, θα έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα!!! Η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εντός του α΄δεκαήμερου του Οκτωβρίου.

—————

Πίσω