1. Στο δρόμο για το σχολείο

2012-09-20 17:04

1. Παιχνίδι με τις επιγραφές  (συμπληρωματικό για βιβλίο μαθητή σ. 16-17)

2. Λεξιλόγιο του σχολείου:  Το σχολείο και   Η αίθουσα   από τη σειρα "Μικρό Λεξικό" τ.2 του ΚΕΔΑ - ΕΚΠΑ

—————

Πίσω